UURIMUS – Veebruar 2013

Mõõdiku FIM kasutamise kogemus insuldihaigetel Keila Taastusravikeskuses

Autorid: Marge Schmidt, Maarika Nurm, Mart Murdvee

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Patsientide funktsionaalse võimekuse mõõtmine on oluline osa taastusravist. FIM on maailmas laialdaselt kasutusel olev patsiendi funktsionaalset võimekust hindav mõõdik.
Eesmärk oli FIMi praktilise kasutamise hindamine Keila Taastusravikeskuses insuldipatsientide taastusravis, kus mõõdikut kasutas multidistsiplinaarne meeskond.
Tulemused. Uuringusse kaasati 112 patsienti, kes olid saadetud taastusravile Keila Taastusravikeskusesse ajavahemikul 04.10.2011–10.04.2012. Hinnati nii esmase kui ka korduva isheemilise ja hemorraaglise insuldiga patsiente. Patsientide keskmine vanus oli 71,3 aastat, keskmine ravilviibimise pikkus 18 päeva. Keskmine FIM-skoor ravile saabumisel oli 71,8 punkti ja ravilt lahkumisel 83,1 punkti. Paranemine raviaja jooksul oli 11,3 punkti ehk 15,8%. Suurim funktsionaalne paranemine esines patsientidel, kelle FIM-skoor ravile saabumisel oli 37–90 punkti.
Järeldus. Meie uuringu patsientide keskmised FIM-skoorid ravile saabumisel on võrreldavad teiste riikide analoogsete uuringute tulemustega. Väiksem FIM-skoori muutus taastusraviperioodi jooksul meie uuringu patsientidel on tingitud lühemast ravilviibimise pikkusest ja patsientide kõrgemast vanusest võrreldes teiste riikide uuringutega, samuti asjaolust, et uuringus ei olnud eristatud esmaseid insulte korduvatest. Suurim positiivne funktsionaalse seisundi muutus saavutatakse keskmise raskusega funktsioonihäire korral ravile saabudes (FIM-skoor 37–90 punkti). FIM-skoori hinnates ilmneb, et taastusraviperioodi pikkuse üle tuleb otsustada individuaalselt, lähtudes haige funktsioonihäire raskusest.
Eesti Arst 2013; 92(2):66–72