HAIGUSJUHT – November 2006

Wernicke-Korsakovi sündroom ja memantiin

Autorid: Aleksei Rakitin, Kristiina Kompus, Maarika Nurm, Markku Braschinsky

Artikli PDF

Sissejuhatus

Wernicke-Korsakovi sündroom (WKS) on sageli esinev neuroloogiline haigus, mille põhjuseks on tavaliselt kroonilise alkoholismi foonil organismis tekkiv B1-vitamiini vaegus. Wernicke entsefalopaatiat iseloomustavad okulomotoorsed häired, ataksia, segasusseisund. Korsakovi sündroomi puhul on väljendunud uue informatsiooni omandamise võime vähenemine – anterograadne amneesia. On tõendeid, et WKSi
patogeneesis mängib olulist rolli aju glutamaatergilise süsteemi düsregulatsioon. Artiklis on kirjeldatud WKSiga patsiendi haigusjuhtu, kelle amnestilise sündroomi raviks kasutati N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorite antagonisti memantiini.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 766–771