UURIMUS – November 2008

Müokardi kohanemine kehalise koormusega spordiga tegelevatel lastel

Autorid: Anatoli Landõr, Kadri Tõnnis

Artikli PDF

Sissejuhatus

Müokardi kohanemist kehalise koormusega uuriti 10–17aastastel spordiga tegelevatel poistel ja tüdrukutel koormustesti ajal registreeritud elektrokardiogrammi (EKG) alusel. Koormustestiks kasutati astmeliselt suurenevat koormust veloergomeetril. Uuritavatel lastel leiti sageli EKG-muutusi rahuolekus enne testimist, mis peegeldas laste nõrka tervislikku seisundit. Kehalise koormuse mõjul mitmekordistus uuritavatel repolarisatsioonihäire esinemine, mis viitab müokardi mitteadekvaatsele kohanemisele kehalise koormusega ning arenevale südamelihase ülekoormusele. Uuringu tulemused osutavad vajadusele töötada välja rahvastiku arengulised normid koormus-EKG jaoks spordiga tegelevatel lastel, mida saab kasutada noorsportlaste EKG-koormustesti hindamisel iga-aastase tervisekontrolli raames.

Eesti Arst 2008; 87(11):847−852