UURIMUS – Juuli 2004

Naisüliõpilaste kehalise arengu ja tervise käitumistrendide analüüs

Autorid: Anatoli Landõr, Jaak Maaroos, Maie Ojamaa, Nadežda Ignatjeva

Artikli PDF

Sissejuhatus

Antropomeetrilised näitajad on oluliseks komponendiks kehalise arengu, kehalise võimekuse, vereringehaiguste riskitegurite ja elustiili trendide objektiivsel hindamisel. Tartu Ülikooli arsti- ja kehakultuuriteaduskonna naisüliõpilaste kompleksuuringu raames selgus, et nad olid võrreldes 1965. a uuritutega keskmiselt 5 cm pikemad, kehamass aga oli vähenenud. Vastavalt pikkuse juurdekasvule olid proportsionaalselt suurenenud ka teised antropomeetrilised näitajad. Uuritavate kehalise võimekuse tase oli madal ja varieerus suures ulatuses, mis oli otseselt tingitud erinevast kehalisest aktiivsusest. Tervisekäitumist peegeldava küsimustiku analüüsil ilmnes, et uuritud naisüliõpilased olid piisavalt informeeritud käitumisriskide suhtes: nad olid põhiliselt mittesuitsetajad, kehaliselt aktiivsed ja järgisid tervislikke toitumispõhimõtteid. Uuringu põhjal töötati välja uued naisüliõpilaste antropomeetriliste näitajate standardid, mida saab kasutada
üksikisiku kehalise arengu hindamisel ning käitumisharjumuste muutuse objektiivsel iseloomustamisel.

Eesti Arst 2004; 83 (7): 446–451