ÜLEVAADE – Juuni 2009

NMDA retseptorsüsteemid NMDA retseptorsüsteemid

Autorid: Mark Braschinsky

Artikli PDF

Sissejuhatus

N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorite kaudu toimuv kaltsiumiioonide sissevool närvirakkudesse on vajalik närvisüsteemis toimuvateks füsioloogilisteks protsessideks. Selle süsteemi üleaktivatsiooni tingimustes suureneb markantselt postsünaptilistes neuronites intratsellullarse Ca2+ hulk ning see on neuronite degeneratsiooni üks võtmeprotsesse. Selle protsessi blokeerimist võib pidada potentsiaalseks ravisuunaks teatud neurodegeneratiivsete haiguste ravis. NMDA antagonist memantiin on kasutusel sümptomaatiliseks raviks Alzheimeri tõve korral, samuti on andmeid amantadiini tõhususes polüskleroosi korral kujuneva kroonilise väsimuse ravis.

Eesti Arst 2009; 88(6):433−436