MITMESUGUST – Aprill 2005

Olukorrast tervishoiutöötajate pädevuse hindmisel

Autorid: Riina Salupere, Üllar Kaljumäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervishoiutöötajate pädevus on osa tervishoiuteenuse kvaliteedist. 2002. aastal muutus veel nõukogude ajast kehtinud arstide pädevuse hindamise süsteem ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel saadakse arstina töötamise õigus pärast registreerimist Tervishoiuametis. Seadus ei näe ette riiklikku süsteemi tervishoiutöötajate pädevuse perioodiliseks hindamiseks.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 297-301