ÜLEVAADE – Märts

Operatsioonijärgne iiveldus ja oksendamine täiskasvanutel ja lastel

Autorid: Stepanov et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Operatsioonijärgne iiveldus ja oksendamine on sage kaebus pärast operatsiooni. Kuigi see laheneb enamasti ise ja on harva eluohtlik, on tegu anesteesia ja operatsiooni ebasoovitava ja ebameeldiva kõrvaltoimega. Riskitegurite tundmine ja riski hindamine erinevaid skoorisüsteeme kasutades on abiks operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise ennetamisel ning nende tekkimisel vaevuste leevendamisel ja ravis. Artiklis on antud ülevaade operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise riskidest, riskide hindamisest, tekkemehhanismidest, profülaktikast ja ravist.