ÜLEVAADE – August

Elustamine vahelduvate rindkere ja kõhukoopa kompressioonidega

Autorid: Stepanov et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kardiopulmonaalne elustamine rindkere ja kõhukoopa vahelduvate kompressioonidega ehk IAC-CPR (interposed abdominal compression cardiopulmonary resuscitation) on elustamise metoodika, kus rakendatakse vahelduvat rindkere ja kõhukoopa kompressiooni. Sellel meetodil on erinevad potentsiaalsed hemodünaamilised eelised võrreldes standardse kardiopulmonaalse elustamisega. Kuigi see tehnika ei ole leidnud kohta tänapäevastes elustamise ravijuhendites, võiks teatud juhtudel IAC-CPRi-meetodi kasutamine olla näidustatud. Üheks selliseks on seisundid, kus rindkere ei lõõgastu kompressiooni järel, mistõttu kompressioon jääb hemodünaamika mõttes ebaefektiivseks. Meetodi rakendamise eelduseks on väljaõppinud personal ja elustamine haigla tingimustes. IAC-CPRi-meetodiga läbi viidud kliiniliste uuringute hulk on ebapiisav ning võimalikud kasutusnäidustused vajavad veel uurimist ja selgitamist.