ÜLEVAADE – November 2003

Oportunistlikud infektsioonid (I)

Autorid: Aleksander Adojaan, Marika Masso

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses AIDSi epideemia saabumisega Eestisse on vaja osata diagnoosida ja ravida kaasuvaid oportunistlikke infektsioone ning teada nende ravimeetodeid. Ülevaateartikli I osas on antud ülevaade gastrointestinaalsete nähtudega oportunistlikest infektsioonidest ja nende ravist.