ÜLEVAADE – Detsember 2003

Oportunistlikud infektsioonid II

Autorid: Aleksander Adojaan, Marika Masso

Artikli PDF

Sissejuhatus

Oportunistlikud infektsioonid on meditsiini aktuaalseks teemaks saanud viimase kümne-viieteistkümne aasta kestel. AIDSi laialdase levikuga tekkinud oportunistlike infektsioonide (OI) probleem puudutab lähitulevikus kahjuks kogu Eestit, ka arstkonda. Mitmed uued probleemid ja ülesanded on tõstatanud üleilmne AIDSi-epideemia. Seoses sellega on muutunud oluliseks hulk infektsioone, mida enne AIDSi ajastut ei diagnoositud.