MITMESUGUST – September 2009

Ortopeedia areng Eestis: kuhu oleme jõudnud?

Autorid: Tiit Haviko

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti ortopeedia arengust ja tulevikusuundumustest ülevaate esitamiseks ei saa mööda minna tagasivaatest ortopeedia õpetamise algusele Tartu Ülikoolis ega ortopeediaalase õppetöö ja spetsialiseerumise korraldamisest tänapäeval. Kliinilise töö analüüsimine ortopeedia peamistes valdkondades ja teadustöö tulemuste esitamine on seejuures ortopeedia arengu kõige määravamateks näitajateks.

Eesti Arst 2009; 88(9):565−572