ÜLEVAADE – Märts 2008

Palliatiivne ravi: printsiibid ja eesmärgid

Autorid: Kadri Suija, Kaiu Suija

Artikli PDF

Sissejuhatus

Palliatiivne ravi keskendub kaugelearenenud haigusest tingitud füüsiliste ja psühhosotsiaalsete kaebuste leevendamisele. Ravi peamine eesmärk on raskest haigusest hoolimata haigele võimalikult kvaliteetse/elamisväärse elu võimaldamine. Palliatiivse ravi alla kuuluvad toetusravi, sümptomaatiline ravi ja terminaalravi. Tegemist on interdistsiplinaarse erialaga, mille tähtsus tänapäeva meditsiinis on kasvamas. Käesolevas ülevaateartiklis käsitletakse palliatiivse meditsiini terminoloogiat, printsiipe ja põhitunnuseid.

Eesti Arst 2008; 87(3):205−209