ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Vähihaigete koduse toetusravi 12 aasta kogemus Eestis

Autorid: Kaiu Suija

Artikli PDF

Sissejuhatus

Palliatiivne ravi on lähenemisviis, mille keskmes on valu ning teiste kaebuste õigeaegne avastamine, hindamine ja ravi kannatuste ennetamiseks ja leevendamiseks. Sellise ravi eesmärgiks on parandada kaugelearenenud haigusega patsientide ja nende lähedaste elukvaliteeti. Palliatiivne ravi võib toimuda nii kodus kui ka haiglas. Eestis on vähihaigete koduse palliatiivse toetusravi kogemust 12 aastat. Üle Eesti tegutseb 15 vastava ravi keskust. Üks meeskond koosneb õdedest, arstidest ja vabatahtlikest tugiisikutest. Oluline pole mitte ainult sümptomite leevendamine, vaid koostöö patsiendi ning tema pereliikmetega turvatunde andmiseks. Patsiendile on ravi tasuta, vajalik on saatekiri. Viimastel aastatel on suurenenud koduvisiitide arv ning küsitluste andmeil hindavad nii patsiendid kui ka nende pereliikmed kodust toetusravi kõrgelt.

Eesti Arst 2009; 88(10):682−685