UURIMUS – Jaanuar 2005

Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos, Jüri Kõre, Sirje Kree

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hooldusravivõrgu arendamisel on oluline osa tervishoiusüsteemi muutmisel efektiivsemaks. Enamiku hooldusravi vajavatest patsientidest moodustavad eakad ja kroonilised haiged, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla. Ankeetküsitlusel põhinev uuring korraldati, et selgitada statsionaarset hooldusravi ja koduõendusteenust saavate patsientide vajadusi, ootusi ja rahulolu hooldusravi teenustega ning korraldusega.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 7-12