MITMESUGUST – Mai 2003

Peritoniit peritoneaaldialüüsi tüsistusena

Autorid: Kadri Kermes, Kristi Veermäe, Mai Ots, Maie Pikkmaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Terminaalse neerupuudulikkuse ehk lõppstaadiumi neerupuudulikkuse (ingl end-stage renal disease, ESRD) korral on neerufunktsioon eluohtlikult vähene ning on vaja rakendada neeruasendusravi (NAR): kroonilist hemodialüüsi, ambulatoorset peritoneaaldialüüsi (ingl chronic ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) või neeru transplantatsiooni. CAPD on kliinilisse praktikasse juurutatud 70. aastatel: 1976. a kirjeldas seda Popovich ja 1978. a Oreopoulus (1). Tartus on CAPD kasutusel alates 1994. aastast. Peritoneaaldialüüsi (PD) korral
infundeeritakse dialüüsivedelik peritoneaalõõnde ja dreenitakse välja kindla ajavahemiku järel.