ÜLEVAADE – August 2013

Pneumokokkinfektsiooni profülaktika täiskasvanutel

Autorid: Kadri Kõivumägi, Eda Tamm, Matti Maimets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alates 1983. aastast on üle 65aastastele isikutele ja riskirühma täiskasvanutele soovitatud invasiivse pneumokokkinfektsiooni (IPI) profülaktikat pneumokoki 23valentse polüsahhariidvaktsiiniga (PPSV23). Vaatamata aga vaktsiini pikaajalisele kasutamisele mitmes riigis püsib pneumokokkinfektsiooni esinemissagedus nimetatud rühmades suur (3). Põhinedes lastel saavutatud headel tulemustel pneumokoki konjugeeritud vaktsiinidega alates 2000. aastast, andis Euroopa Ravimiamet 24. oktoobril 2011 litsentsi konjugeeritud 13valentse pneumokokkvaktsiini (PCV13) kasutamiseks üle 50aastastel täiskasvanutel näidustusega PCV13 serotüüpide põhjustatud invasiivse pneumokokkinfektsiooni preventsiooniks (4). 20. juunil 2012. aastal andis USA Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse immuniseerimiskomisjon (CDC ACIP) välja soovituse kasutada PPSV23 ja PCV13 kombineeritud skeemi kõigil riskirühma täiskasvanutel (5). Artiklis on käsitletud pneumokokkinfektsiooni profülaktika võimalusi üle 65aastastel ja riskirühma täiskasvanutel ning tutvustatud viimase aja soovitusi täiskasvanute vaktsinatsiooniskeemide kohta.

Eesti Arst 2013; 92(7):387–391