MITMESUGUST – Detsember 2006

Põhiseaduse § 28 ratio legis. Riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel

Autorid: Mari Amos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Vabariigi põhiseaduses on fikseeritud igaühe õigus tervise kaitsele. Selle põhiõiguse tegelikku sisu ja riigi kohustusi põhiõiguse tagamiseks on erialases kirjanduses vähe käsitletud. Artiklis on püütud avada õiguse tervise kaitsele mõtet ja sisu, kasutades ajaloolist tõlgendamismeetodit, s.t kuidas sai sellest aru ja soovis seda mõista seadusandja.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 855–860