ÜLEVAADE – Juuni 2008

Sotsiaaltervishoid mehe vanemas eas

Autorid: Mari Amos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vanemate inimeste heaolu tagamine nõuab tänapäeval suuri ressursse, mistõttu muutub järjest olulisemaks tervisliku vananemise kontseptsiooni juurutamine kõigil ühiskonna tasanditel. Ühelt poolt võimaldaks see eakatel isikutel elada täisväärtuslikumat elu, tagades nende endi rahulolu, ning teiselt poolt oleks koormus ühiskonnale tunduvalt väiksem. Isiku vananedes oleneb järjest suurem osa heaolust just ümbritsevast keskkonnast ja arstiabist, mis tuleks kohandada vastavaks ka vanemas eas meeste vajadustele.

Eesti Arst 2008; 87(6):440−449