RAVIJUHENDID – Mai 2011

Pulmonaalhüpertensiooniga haigete diagnoosimine ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. aasta ravijuhendi kontekstis

Autorid: Sigrid Järvekülg, Ly Anton, Eevi Pärsik, Alan Altraja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pulmanaalhüpertensiooni (PH) iseloomustab vererõhu tõus kopsuringes. Põhjused võivad olla erinevad, sagedamini seotud erinevate südame- ja kopsuhaigustega, kuid on seoseid ka arvukate mittekardiopulmonaalsete haigustega. PH sümptomid kujunevad aeglaselt, sagedamad neist on düspnoe, väsimus, jõuetus, mitteproduktiivne köha, sagedased minestushood, perifeersed tursed jms. Vaevused süvenevad füüsilisel koormusel. Ravimata juhtudel on haiguse prognoos halb.
2009. aastal avaldati Euroopa Kardioloogide Seltsi, Euroopa Kopsuarstide Assotsiatsiooni ning Rahvusvahelise Südame- ja Kopsusiirdamise Seltsi koostöös valminud pulmonaalhüpertensiooni ajakohastatud diagnoosimis- ja ravijuhend (1). Eesti Kardioloogide, Eesti Reumatoloogide, Eesti Kopsuarstide ning Eesti Lastearstide Selts on selle juhendi heaks kiitnud ning soovitanud seda rakendada Eestis. Juhendi taskuvariant on tõlgitud ka eesti keelde, ingliskeelset lisateavet juhendi kohta saab veebilehelt www.escardio.org/guidelines.
Uue ravijuhendi vajaduse tingisid PH erivormi – pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) – diagnoosimise ja ravi paranenud ja teaduspõhised võimalused. (2) Lähtudes ravijuhendi soovitustest ning PAH ravi ja diagnoosimise senisest kogemusest ning võimalustest Eestis, on eelnimetatud seltside koostöös koostatud soovitused PAH-haigete varajaseks väljaselgitamiseks Eestis. Ravisoovitused vastavad Euroopa ravijuhendile, mida Eestis rakendatakse ravimite kättesaadavusest lähtudes, ning ravi alustatakse arstliku konsiiliumi otsuse alusel.

Eesti Arst 2011; 90(5):246–253