ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Radiokemoteraapia bioloogilised alused ja kliinilised näidustused

Autorid: Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suur osa viimastel aastakümnetel onkoloogias aset leidnud edusammudest on tingitud samaaegse kiiritus- ja keemiaravi ehk radiokemoteraapia kasutuselevõtust. Seda on võimaldanud nii kiiritusravi tehnilise poole täiustumine (uued moodsad lineaarkiirendid ja kiiritustehnikad) kui ka tõhusate keemiaravimite ning uute märklaudravimite väljatöötamine. Radiokemoteraapia baseerub tugevatel bioloogilistel alustel. Medikamentoosne vähiravim vähendab haiguse süsteemse leviku riski ning avaldab sünergistlikku ja intensiivistavat toimet kasvajarakkudele kiiritatavas piirkonnas. Radiokemoteraapiat kasutatakse tihti peamise ravimeetodina elundit säästvate raviprotokollide raames ning kasvajapaikmete puhul, kus ravi efektiivsuse tagamisel on oluline osa kasvaja lokaalsel kontrollil. Radiokemoteraapia operatsioonieelne või -järgne kasutus nõuab haiget opereerivate kirurgide ja kliiniliste onkoloogide toimivat koostööd.

Eesti Arst 2009; 88(10):641−647