MITMESUGUST – Veebruar 2003

RAVIJUHEND. Epilepsia käsitlusjuhend

Autorid: Andre Õun, Andres Nurmiste, Anneli Beilmann, Matt Mägi, Sulev Haldre, Tiina Talvik, Valentin Sander

Artikli PDF

Sissejuhatus

Käsitlusjuhend toetub nõuete esitamisel teadus- kirjanduses esitatud üldistele ravisoovitustele ja uurimismeetoditele ning vastavatele standarditele. Käsitlusjuhend on koostatud selleks, et tagada tõenduspõhisele meditsiinile ja heale kliinilisele tavale vastav epilepsiahaigete uurimine ja ravi Eestis. Käsitlusjuhend ei ole kõikehõlmav epilepsia käsiraamat ja selle eesmärk ei ole detailselt käsitleda epilepsia erinevaid valdkondi.