ÜLEVAADE – Detsember 2005

Ravimiresistentne epilepsia. Nüüdisaegsed käsitlusvõimalused

Autorid: Andre Õun, Sulev Haldre

Artikli PDF

Sissejuhatus

Umbes 36% epilepsiahaigetest ei allu ravile ka mitme ravimi üheaegsel kasutamisel. Hinnanguliselt on Eestis ligikaudu 3000 ravimiresistentse epilepsiaga haiget. Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid uusi epilepsiaravimeid, mis võivad paljudel juhtudel olla efektiivsed kasutatuna kombinatsioonis seni tuntud ravimitega. Ravimiresistentse epilepsia korral on vajalik kaaluda kirurgilise ravi võimalusi.

Eesti Arst 2005; 84 (12): 867–872