MITMESUGUST – September 2003

Ravimpreparaatide väljatöötamise tulevikusuunad

Autorid: Peep Veski

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kui veel eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel räägiti ja kirjutati “revolutsioonist” ravimpreparaatide arengus 21. sajandil ning seostati seda eelkõige bioloogiateadustes toimuvate murranguliste avastustega, siis praegu ollakse kaugeleulatuvate prognooside tegemisel ettevaatlikum.