MITMESUGUST – Mai 2003

Reumatoidartriidi-spetsiifilise elukvaliteediküsimustiku kohandamine Eestis

Autorid: Marika Tammaru

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniliste haigete eluea pikenemine on muutnud aktuaalseks varem suhteliselt vähe tähelepanu pälvinud haigete elukvaliteedi hindamise. Elukvaliteedi hindamisel on neli huvirühma: patsiendid, arstid, ravimitööstus ja poliitikud. Patsiendid ja arstid saavad elukvaliteedi hinnangu alusel valida tõhusama ravimeetodi. Ravimitööstuses võimaldab raviga saavutatud elukvaliteedi paranemine näidata ravimi eeliseid võistleva preparaadi ees ning kiirendada uute ravimite kasutuselevõttu. Poliitikutele on elukvaliteedi hindamine aluseks tervishoiu- ressursside jaotamisel (1).