ÜLEVAADE – November 2007

Rinnavähi sõeluuringu programmi hindamise tulemused

Autorid: Ain Aaviksoo, Sirje Vaask, Taavi Lai

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis on rinnavähi varajase avastamise sõeluuringut, mis on haigekassa rahastatav sihtotstarbeline ennetusprojekt, korraldatud alates 2002. aastast. Ravikindlustusraha efektiivse ja sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks tehti 2006. aastal “Rinnavähi varajase avastamise projekti 2002–2006” välishindamine. Sõeluuringu tulemuslikkus ja juhtimise korraldus vastab üldjoontes rahvusvahelistele standarditele. Uuringuprogrammi puudusteks on see, et ei ole kaasatud ravikindlustuseta isikud, samuti puudub isikustatud sõeluuringu andmebaas. Vajalik oleks uuringurühma laiendada, haarates kaasa 60–69aastased ja ravikindlustuseta naised.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 791–796