ÜLEVAADE – Juuni 2004

Rinnavähi vältimise ja ravitulemuste parandamise võimalustest

Autorid: Peeter Padrik, Sulev Ulp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvusvaheliste võrdlusuuringute põhjal jääb rinnavähiga patsientide elulemus Eestis oluliselt alla arenenud Euroopa riikide omale. Selle peamisi põhjusi on haiguse diagnoosimine hilisemas staadiumis. Käesolev artikkel kajastab informatsiooni rinnavähi riskiteguritest, esmasest kliinilisest sümptomatoloogiast ja varase avastamise võimalustest ning selle eesmärgiks on aidata parandada rinnavähiavastamist varajasemates staadiumites. Peamisteks meetoditeks rinnavähi avastamiseks on naiste eneste rinnauuring, arstlik kliiniline rinnauuring ja mammograafiline sõeluuring.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 379–383