UURIMUS – Mai 2009

Riskikäitumine ja HIV-nakkuse levimus süstivate narkomaanide seas

Autorid: Aire Trummal, Liilia Lõhmus

Artikli PDF

Sissejuhatus

2007. aastal korraldati kaks uurimust, et saada ülevaade nakkuste ja riskikäitumise levikust HIV-ennetustöö prioriteetses sihtrühmas. Andmeid koguti uuritava poolt juhitud kaasamise meetodil Tallinna ja Kohtla-Järve süstivatelt narkomaanidelt (SN) ning kõikse (esmakliendid) või kvootvalimi (korduvkliendid) alusel süstlavahetusteenuse (SV) kasutajatelt.

Eesti Arst 2009; 88(5):311−318