ÜLEVAADE – Aprill 2005

HIV-nakkuse ennetamine Eestis

Autorid: Aire Trummal, Iveta Tomera, Kristi Rüütel, Liilia Lõhmus, Maarike Harro, Reele Vinni

Artikli PDF

Sissejuhatus

HIV-nakkuse ennetamisega on Eestis tegeletud üle 15 aasta. Probleemi mittetunnistamine ning ennetustöö alarahastamine kestis kuni epideemia puhkemiseni 2000. aastal. Tänu välisrahastusele on viimastel aastatel ennetustegevuse maht mitmekordistunud. Käivitunud on ennetavate tegevuste ja nende mõju regulaarne hindamine. Siiski pole HIV-nakkuse levik Eestis veel peatatud. Muret teeb ka järjest suurenev vajadus anti-retroviiruslike ravimite järele. Üha olulisemaks muutub tervishoiutöötajate roll nakkuse diagnoosimisel, ravil, aga ka ennetamisel.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 255-262