ÜLEVAADE – November 2006

Rohkem tähelepanu hüdrogeenitud rasvale toidus!

Autorid: Tiiu Vihalemm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lühiülevaates on käsitletud meie toidurasvades leiduvaid rasvhappeid, nende rolle inim organismis ja muutumisi töötlemise käigus. Üle poole sajandi on ülistatud margariini, viimasel ajal ka hüdrogeenitud rasvade tervislikkust, sest nad tehakse taimeõlidest. Milline on aga tegelikkus? Alles viimasel ajal on ilmunud artikleid, kus püütakse selgitada margariinis ja hüdrogeenitud rasvades leiduvate transrasvhapete mõju tervisele.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 752–756