ÜLEVAADE – Mai 2006

Rohkem tähelepanu toitumisele

Autorid: Eve Sooba, Inga Villa, Kaie Pappel, Mai Maser, Merileid Saava, Sirje Vaask, Tagli Pitsi, Tiiu Liebert, Tiiu Vihalemm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Õigel toitumisel on tähtis osa südame-veresoonkonnahaiguste ennetamisel. Ekspertide hinnangul on ligi kolmandik südame-veresoonkonnahaigustest Euroopas põhjustatud ebatervislikust ja tasakaalustamata toitumisest. Eesti inimeste toitumisharjumused on viimastel aastatel paranenud tervisliku toitumise suunas. Artiklis on toodud Eesti toitumissoovituste põhiseisukohad.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 313–317