ÜLEVAADE – Aprill 2023

Sagedasemad ilusüstidega kaasnevad probleemid ja nende võimalikud lahendused

Autorid: Uibu et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ilu on alati olnud ihaldatav. Meditsiini ja tehnoloogia arenguga on iluprotseduuride võimalused ja kättesaadavus paranenud ning erinevate iluprotseduuride pakkujate arv laienenud. Viimasel ajal on populaarsust kogunud just ilusüstid, mille hulka kuuluvad nii A-tüüpi botuliintoksiini kui ka erinevate täiteainete süstid ja nende omavahelised kombinatsioonid. Võrreldes kirurgiliste protseduuridega on tegemist väheinvasiivsete meetoditega, kuid tuleb meeles pidada, et ka mittekirurgiliste protseduuridega kaasnevad ohud, sealhulgas tõsiste tervist mõjutavate komplikatsioonide tekkerisk. Halb kosmeetiline tulemus ja rikutud välimus võib samuti põhjustada raskeid psühholoogilisi traumasid ning mõjutada tugevalt inimese igapäevaelu. Ilusüstidega seotud probleemid ei ole enamjaolt koduste meetoditega lahendatavad, vaid nende korral on vaja meditsiinilist abi. Artiklis on käsitletud A-tüüpi botuliintoksiini ja erinevate täiteainetega seotud sagedamini esinevaid probleeme ja nende võimalikke lahendusi.