ÜLEVAADE – Juuni 2006

Seosed artikulatsioonihäirete ja hambumusanomaaliate vahel

Autorid: Ingridh Oks, Triin Jagomägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Teadmine, et hambad koos keele ja huultega mängivad kõne produktsioonis, eelkõige konsonantide artikulatsioonis tähtsat rolli, on laialdaselt aktsepteeritud, kuid hambumus anomaaliate ja artikulatsioonihäirete omavaheliste seoste kohta on palju vastakaid arvamusi. Artiklis on tehtud varem avaldatud uuringute põhjal ülevaade hambumusanomaaliate ja artikulatsiooni häirete vahelistest seostest; käsitletud foneeme, mis on oklusioonianomaaliate korral sagedamini kõnes muutunud; ja loetletud nende võimalikud väärhäälduse variandid. Erinevatest hambumusprobleemidest on välja valitud neli kõige enam artikulatsioonihäiretega seostatavat anomaaliat.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 379–383