ÜLEVAADE – August 2004

Soome tervise- ja sotsiaalregistrid ning epidemioloogilised uuringud*

Autorid: Jari Haukka, Mika Gissler

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soomes võeti isikukoodisüsteem kasutusele 1964. aastal ja pärast seda kanti isikukood peaaegu kõikidesse administratiivregistritesse. Praegu kehtivad Soomes ranged andmekaitseseadused, mis keelustavad delikaatse tervise- ja sotsiaalinfo kogumise. Terviseandmeid, mis sisaldavad isikut tuvastavaid tunnuseid, võib koguda patsientide või klientide informeeritud nõusoleku korral või eriseaduste alusel.

Eesti Arst 2004; 83 (8): 543–552