LISA – Lisa 2

Sotsiaal-majanduslikud erinevused suitsetamises

Autorid: Kaja Rahu, Kersti Pärna

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):57−62