ÜLEVAADE – Detsember 2003

Spinaalkateetrite kasutamine kliinilises praktikas

Autorid: Ain-Elmar Kaasik, Andres Sell

Artikli PDF

Sissejuhatus

Spinaalkateetreid kasutatakse valdavalt anestesioloogias spinaalanesteesia ja valuravi eesmärgil. Neurokirurgilistel haigetel võimaldavad spinaalkateetrid vähendada koljusisest rõhku ning nende kasutamisest tingitud tüsistuste risk on väike. Artiklis on antud lühiülevaade spinaalkateetrite kasutamise võimalustest kliinilises töös, tuginedes 75 haigel rakendatud protseduuri positiivsele isiklikule kogemusele.