UURIMUS – Aprill 2003

Staphylococcus epidermidis ja Klebsiella pneumoniae – võimalikud hospitaalinfektsioonide tekitajad Eesti lasteintensiivravi osakondades

Autorid: Epp Sepp, Helle Mägi, Kai Truusalu, Leena Štšepetova, Liina Sau, Marika Jürna, Marika Mikelsaar, Merle Allik, Paul Naaber, Siiri Kõljalg, Tuuli Metsvaht

Artikli PDF

Sissejuhatus

Haiglasisesed infektsioonid ohustavad eelkõige pikaaegsel intensiivravil viibivaid patsiente, eriti aga enneaegseid ja madalakaalulisi vastsündinuid. Hospitaalinfektsioonide tekitajateks on tinglikult patogeensed mikroobid, mis pärinevad patsientide enda mikrofloorast või haigla keskkonnast. Mitmekülgse bakterioloogilise uuringuga Eesti lasteintensiivravi osakondades selgitati seal tsirkuleerivate mikroobitüvede etioloogilist struktuuri, kolonisatsiooni ning mikroobide tekitatud infektsioone.

Eesti Arst 2003; 82 (4): 239–248