ÜLEVAADE – Oktoober 2015

Südame isheemiatõve riski ennustamine geneetiliste markerite abil

Autorid: Aet Saar, Toomas Marandi, Maris Alver, Tiia Ainla, Krista Fischer, Jaan Eha

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südame isheemiatõbi on komplekshaigus, mille avaldumises on roll keskkonnal, eluviisil, pärilikkusel ja nende koosmõjudel. Haiguse tekkeriski võimalikult varajane ja täpne hindamine on ennetava ravi määramise nurgakiviks. Kasutusel olevates riskiskoorides ei ole võetud arvesse pärilikkust, kuigi selle osakaalu südame isheemiatõve kujunemisel hinnatakse 40–60%-ni.

Uute meetodite jõudmine geneetiliste uuringute paletti on toonud kaasa enam kui 50 südame isheemiatõve avaldumise riskiga soetud geneetilise markeri tuvastamise. Leitud markerite kombineerimine võimaldab koostada polügeense riskiskoori, mis aitab seni klassikalistel riskiteguritel põhinenud riski hindamist ja ravi määramist oluliselt täpsemaks muuta. On ootuspärane, et lähitulevikus kuulub südame isheemiatõve tervikliku käsitluse hulka lisaks klassikalistele riskiteguritele ka geneetiliste markerite hindamine.

Eesti Arst 2015; 94(9):522–529