MITMESUGUST – Mai 2003

Südame- ja veresoonkonnahaiguse riskitegurid neeruasendusravi haigetel

Autorid: Jaanus Kahu, Mai Ots

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südame- ja veresoonkonnahaigusest (SVH) põhjustatud tüsistused on kroonilise neerupuudulikkuse haigete (KNP) peamisteks surmapõhjusteks nii predialüüsi staadiumis kui ka haigetel, kes on juba dialüüsravil või kellele on siiratud neer (1). Võrreldes üldpopulatsiooniga on kroonilise neerupuudulikkuse haigetel 10–20 korda suurem risk aterosklerootilise SVH tekkeks (2) ja selle riskitegurid sarnanevad üldpopulatsioonis esinevate ateroskleroosi progresseerumise riskiteguritega nagu hüpertensioon, adipoossus, diabeet, hüperlipideemia, suitsetamine, füüsiline inaktiivsus
ja muud.