LISA – Lisa 2

Suurendatud riskiga alkoholitarvitamine 25–64aastaste täiskasvanute hulgas

Autorid: Liina Animägi, Kersti Pärna

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):63−68