UURIMUS – Detsember 2005

Täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused ja nende rahuldamine Tartu Ülikooli Kliinikumis

Autorid: Ilme Aro, Tiina Freimann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimistöös kirjeldati TÜ Kliinikumi täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadusi ja nende rahuldamist ning selgitati patsientide taustamuutujate, patsiendiõpetuse vajaduste ja nende rahuldamise seoseid. Töö tulemusena selgus, et patsiendid vajasid kõige rohkem infot ja õpetust terviseprobleemi, sotsiaalse toimetuleku ja enesehoolduse, veidi vähem ravimite ja protseduuride kohta. Sotsiaalse toimetuleku ja terviseprobleemi kohta saadud info ja õpetus vastas kliinikumi patsientide vajadustele. Puudused esinesid enesehoolduse ja ravimitega seotud patsiendiõpetuses. Samuti osutus puudulikuks kirjalike infomaterjalide saamine ning patsientide õpetamine koos pereliikmete või lähedastega.

Eesti Arst 2005; 84 (12): 842–846