ÜLEVAADE – Oktoober 2007

Võimestamine ja võimestumine – mõisteanalüüs

Autorid: Ilme Aro, Kristi Puusepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Empowerment on ingliskeelne termin, mida on juba aastakümneid kasutatud eri valdkondades, sealhulgas ka tervishoius. Eestikeelsetes allikates on alates 2000. a kasutatud mõistet “võimestamine”. Kahjuks on termini sisu ebaselge nii eesti- kui ka ingliskeelses kirjanduses ning seda ei ole siiani ühemõtteliselt defineeritud. Kasutades Walkeri ja Avanti mõisteanalüüsi meetodit, uuriti mõistete “võimestamine” ja “võimestumine” sisu selgemaks tegemiseks, täpsustamiseks ning defineerimiseks eesti- ja ingliskeelseid sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja erialakirjandust.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 736–743