TÄIENDUSKOOLITUS – August 2006

Tasakaaluhäirega patsient arsti vastuvõtul

Autorid: Ain-Elmar Kaasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tasakaalu- ja kõnnakuhäired kujunevad kolme sensoorsüsteemi (vestibulaarne, visuaalne ning somatosensoorne) omavahelise koostöö häirumise tagajärjel. Siiski peituvad neis süsteemides kasutamata „reservid”, mis koos nende vastavate funktsioonide osalise kattuvusega soodustavad väljalangenud funktsioonide kompenseerumist. Viimane asjaolu on eriti oluline tasakaalu ealistest muutustest tingitud häirete leevendamisel. Vertiigo akuutsetest episoodidest on 85% perifeerse geneesiga – tingitud eelkõige häiretest sisekõrva labürindis. Vertiigo vaskulaarsele geneesile viitab teiste neuroloogiliste häirete (optilised, okulomotoorsed ja bulbaarsed häired ning transitoorne globaalne amneesia) samaaegne esinemine.

Eesti Arst 2006; 85 (8): 541–550