UURIMUS – Jaanuar 2006

Tervise edendamine ja kvaliteedi tagamine Eesti haiglates

Autorid: Eda Merisalu, Jana Alop, Kaja Põlluste, Lagle Suurorg, Tiiu Härm

Artikli PDF

Sissejuhatus

1990. aastate keskpaigas algatati Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel tervist edendavate haiglate (TEH) liikumine, mille eesmärgiks oli lisaks diagnostikale ja ravile julgus tada haiglaid tegelema rohkem ka haiguste ennetamise ning tervise edendamisega. Tervist edendav haigla peaks kaasa aitama nii oma patsientide kui ka töötajate tervise edendamisele ning seeläbi tagama ka kvaliteetsema tervishoiuteenuse osutamise. Eestis algas TEH-liikumine 1999. aastal, 2005. aasta lõpuks on võrgustikuga ühinenud 22 haiglat. Käesolevas töös on analüüsitud ning võrreldud TEH-võrgustikuga ühinenud ja võrgustikku mittekuuluvate Eesti haiglate tegevust tervise edendamise ja tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise valdkonnas.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 2–8