ÜLEVAADE – Juuni 2008

Tervisetehnoloogiate hindamise arendamisest ja tulevikust Euroopas ja Eestis

Autorid: Finn Børlum Kristensen, Kersti Meiesaar, Marjukka Mäkela, Pirjo Räsanen

Artikli PDF

Sissejuhatus

TTH kui tegevusvaldkond on viimase 20 aasta jooksul olnud aktuaalne nii Euroopas kui ka kogu maailmas. TTH põhieesmärk on pakkuda tervisepoliitika ja praktika otsustusprotsessile tõenduspõhist alust, tagades olemasolevate ressursside otstarbekohase kasutamise. TTH arendamine Eestis koostöös FINOHTA, DACEHTA ning teiste Euroopa institutsioonidega on Eesti tervishoiusüsteemile heaks väljakutseks ning võimaluseks.

Eesti Arst 2008; 87(6):456−462