ÜLEVAADE – Oktoober 2002

Tinnitus

Autorid: Reet Tikk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tinnitus on küllaltki sageli esinev ja patsiendile ebameeldiv sümptom, mis raskematel juhtudel häirib igapäevaelu ning põhjustab unetust, kontsentreerumisraskusi ja depressiooni. Tinnituse põhjused võivad olla väga erinevad, seetõttu on ravi seisukohalt oluline tinnitusega patsientide hoolikas uurimine ja tinnituse mehhanismi selgitamine. Artiklis on tutvustatud lähemalt tinnituse põhjusi ja tekkemehhanisme ning tinnitusega patsiendi käsitlust ja ravi.

Eesti Arst 2002; 81 (10): 655–659