ÜLEVAADE – November 2013

Tõenduspõhine rinnavähi kiiritusravi

Autorid: Kersti Kallak, Peeter Padrik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja naistel. Haigestumus on viimase paarikümne aasta jooksul suurenenud, kuid suremus järjekindlalt vähenenud, sest haigus avastatakse üha varem ja ravi on üha tõhusam. Rinnavähi ravis on kombineeritud kirurgiline, kiiritus- ja süsteemne ravi. Kiiritusravi on lokaalne ravimeetod, mille näidustused sõltuvad teostatavast operatsioonist, kasvaja histoloogiast ja haiguse levikust. Kiiritusravi eesmärk adjuvantravina on nii lokaalse kui ka regionaalse retsidiivi vähendamine, aga ka üldise elulemuse parandamine. Rinda säilitava operatsiooni korral on vajalik kogu allesjäänud rinnakoe kiiritamine. Mastektoomia järel sõltub radioteraapia vajadus regionaalsete lümfisõlmede haaratusest, neoadjuvantse süsteemse ravi kasutamisel ka ravieelsest kasvaja kliinilisest levikust. Ülevaateartiklis on esitatud rinnavähi kiiritusravi tõenduspõhised näidustused, tutvustatud uurimisel olevaid uuemaid ravitehnikaid, samas on juhitud tähelepanu ka sellele, millal kiiritusravi mitte rakendada, sest iga ravi põhjustab ka kõrvaltoimeid.Eesti Arst 2013; 92(10):575–580