ÜLEVAADE – Aprill 2004

Toimeainepõhiste piirhindade mõju Eesti Haigekassa ravimihüvitiste eelarvele ja ravimitarbijatele

Autorid: Andrus Sonnenberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Enamikus arenenud riikides on probleemiks ravimikulude kiire kasv. Selle põhjuseks on uute ja kallimate ravimite jõudmine turule, ravimite kättesaadavuse paranemine, ambulatoorse ravi osakaalu kasv ning rahvastiku vananemine. Ravimite piirhindade
(PH) kehtestamine on üks võimalus kontrollida ravimikulutusi. Eestis kehtestati ravimite PH süsteem 2003. aastast. Esimesed kogemused näitavad, et see on võimaldanud oluliselt vähendada haigekassa kulutusi ravimite kompenseerimiseks.
Samal ajal on aga suurenenud patsientide kulutused ravimitele.