ÜLEVAADE – Juuni 2004

Toimeainepõhiste piirhindade mõju Eesti Haigekassa ravimihüvitiste eelarvele ja ravimitarbijatele

Autorid: Andrus Sonnenberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arsti aprillikuu numbris analüüsisin toimeainepõhiste piirhindade mõju Eesti Haigekassa ravimihüvitiste eelarvele ja ravimitarbijatele (1). Järgnevalt vaatlen teise Eestis rakendatud ravimikulu kontrolli meetme – hinnakokkulepete – rakendamisega seotud probleeme.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 384–387