UURIMUS – Detsember 2008

Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel

Autorid: Vilja Mardla, Indrek Rätsep, Gennadi Kobzar, Merli Špitsmeister, Nigulas Samel

Artikli PDF

Sissejuhatus

B6-vitamiin inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni ja samal ajal kaitseb ka veresoone endoteelirakke kahjustuste eest. Töös uuriti B6-vitamiini vitameeride püridoksiini (PN), püridoksamiini (PM), püridoksaali (PL) ja püridoksaalfosfaadi (PLP) toimeid trombotsüütide
agregatsioonile koronaarhaigetel võrdlevalt nii optilise kui ka impedantsmeetodiga
in vitro. Mõlema meetodi puhul ei erinenud B6-vitamiini vitameeride IC50 väärtused märkimisväärselt. Kuna erinevad B6-vitamiini vitameerid esinevad vereplasmas korraga, uuriti ka nende koostoimet. Eraldi võetuna inhibeerivad nad trombotsüütide agregatsiooni millimolaarstetes kontsentratsioonides, kombinatsioonides on nad tõhusad juba mikromolaarsetes kontsentratsioonides. Selline tulemus viitab B6-vitamiini vitameeride võimalikule rollile aterotromboosi kujunemisel.

Eesti Arst 2008; 87(12):923−929