ÜLEVAADE – Märts 2023

Ülevaade kontaktläätsedest

Autorid: Saan et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kontaktläätsed on meditsiinilised abivahendid, mida kasutatakse nägemise korrigeerimiseks. Lisaks sellele saab neid kasutada ka muudel eesmärkidel, näiteks silma välimuse muutmiseks või ravimite silma viimiseks. Neid on võimalik jagada materjali, funktsiooni, tüübi, kandmisaja ja optiliste parameetrite järgi. Oluline on, et nad oleksid kandjale mugavad, hapnikku läbilaskvad, korrigeeriksid hästi nägemist, oleksid hea märguvusega ja vastupidavad erinevatele osakestele, mis võiksid läätse saastada ja hiljem tüsistusi põhjustada. Artikli eesmärk on anda ülevaade erinevatest kontaktläätsede omadustest, materjalidest ja tüüpidest.